Kursus

"Fra Muld til Mad"OPSTARTSMØDE 25/2 kl 14-16 PÅ MARIENDAL FOR SÆSONEN 2024!


Og hvis du er medlem af foreningen får du selvfølgelig direkte besked pr. mail"FRA MULD TIL MAD"

Et kursus med fokus på det regenerative landbrug – et lokalt fødevaresystem – grønne madvaner ...


FØJS og Peters Gartneri tilbyder i 2024 et praktisk kursus, hvor du lærer:

● At dyrke økologiske fødevarer samtidig med, at du genskaber jordens frugtbarhed, holder CO2 i jorden og bidrager til øget biodiversitet

● At skabe et lokalt fødevaresystem, der skaber ny kontakt mellem landmand og forbrugere

● At lave klimavenlig, grøn mad af årstidens afgrøder.


Og så får du masser af frisk luft, jord under neglene og bliver del af et aktivt fællesskab.

FØJS-kursist. Foto: Pernille Kallehave

  Derfor laver vi et kursus

Hver gang du sætter mad på bordet, er du i princippet med til at forværre klimakrisen. Så enkelt er det.

Vores mad produceres i dag på måder, som udleder en tredjedel af alle verdens drivhusgasser, tærer på natur og biodiversitet og truer vores sundhed.

 

Vi er nødt til at gentænke systemet.

 

Vi kan alle gøre noget, og derfor har vi lavet kurset "Fra Muld til Mad" i samarbejde med landmand Peter Kirk-Haugstrup fra Peters Gartneri.


Nedenfor kan du se en uddybende beskrivelse af kurset.

Kurset baserer sig på grund-læggende principper som at:


Dyrke jorden og afgrøderne, så vi giver mere, end vi tager.

Skabe mere liv i jorden, så grønsagerne bliver stærke og sunde.


Genskabe kontakten mellem de, der producerer vores mad og os, der spiser den. Vi har jo en fælles mission, så lad os hjælpe hinanden.


Lære at spise mere grønt og følge årstidernes afgrøder.

Og vi vil gøre det sammen med andre lokale borgere, for det skal også være lidt hyggeligt :)Friskhøstede økologiske grøntsager. Foto: Dott Ovesen

  Praktisk info

Hvem står for det

Kurset udbydes af FØJS og er udviklet i tæt samarbejde med Peters Gartneri. Ejer af gartneriet, økologisk landmand Peter Kirk-Haugstrup, fungerer som kursusleder.

Peter står også for organisationen af kurset og dets indhold.


Økologisk landmand Peter Kirk-Haugstrup.

Økologisk landmand Peter Kirk-Haugstrup,

leder kurset 'Fra Muld til Mad'

Hvor og hvornår

Kurset foregår i den smukkeste natur, tæt på skov og strand ved Mariendal, syd for Aarhus på adressen Ørnevænget, Beder.

Her ligger Peters marker og drivhus, hvor der dyrkes et bredt sortiment af grønsager, urter, bær og frugter.


Kurset starter 1. marts 2024 og varer til december 2024.

 

Kursets praktiske opgaver har et omfang på 2 timer om ugen i gennemsnit. Opgaverne tilrettelægges, så der er god mulighed for fleksibilitet ift. den enkelte deltagers dagligliv.

 

Du kan vælge mellem en række forskellige projekter og prøve forskellige opgaver i løbet af sæsonen.


Økologisk dyrkning i Fløjstrup. Foto: Lars Nielsen

Markerne i Fløjstrup, syd for Aarhus. Foto: Lars Nielsen

Antal deltagere

Der er plads til 40 deltagere på kurset. Pladserne fordeles efter først til mølle.Pris

Det koster kun 150,- kr. for at deltage i kurset i 2024. Hertil kommer kontingent for medlemskab af foreningen FØJS.


Deltagelse

Kurset udbydes af FØJS for medlemmer af foreningen. Derfor er det en forudsætning, at du også melder dig ind i foreningen.

Kontingentet for medlemskab af FØJS er 200,- kr. pr. person årligt (2024 pris).Tilmelding

Du tilmelder dig ved at udfylde formularen nederst på denne side og indbetale kursushonoraret via betalingsoplysningerne i din bekræftelsesmail.


Når vi har modtaget din indbetaling, er du sikret en plads på kurset.


Højsommer i de økologiske urter. Foto: Anton Gammelgaard

Højsommer i urterne. Foto: Anton Gammelgaard

  Kursusform

Kurset vil være opdelt i en række aktiviteter, som kursisterne kan vælge imellem.


Praktiske opgaver:
Kurset foregår primært ved, at man løbende deltager i en række praktiske aktiviteter, hvor kursusleder Peter Kirk-Haugstrup vejleder og formidler til kursisterne.


Teori:
Kursisterne forventes at deltage i en række oplæg på markvandringer, hvor baggrunden for den regenerative dyrkning og dens fortsatte udvikling tematiseres.


Kursist-til-kursist:
En række fællesspisninger vil blive arrangeret af kursistgruppen. Her vil kursisterne medbringe egne retter produceret af de afgrøder, som kursisterne selv har været med til at dyrke og dermed inspirere hinanden til nye grønne retter. I den forbindelse falder det naturligt, at du som kursist kan høste grønsager til dit eget forbrug henover sæsonen.


Din egen fysiske form:
Du skal være forberedt på, at du kommer til at udføre en del fysiske opgaver, så du anbefales at overveje, om du er i form til denne slags kursus. Kursusaktiviteter foregår for egen risiko.

Såning og udplantning på marken. Foto: Poul Grønkjær

Såning og udplantning på mark og i drivhus. Foto: Poul Grønkær

  Kursusindhold

Muld og planter
 

Denne del af kurset handler om hvordan man dyrker sunde stærke grøntsager, urter, frugt og bær gennem en opdyrkning og understøttelse af jordbundens mangfoldighed af liv.

 

Der fokuseres på jordens frugtbarhed - hvordan et landbrug kan bidrage til øget biodiversitet, lagring af CO2 og andre drivhusgasser og andre samfundsnyttige elementer. Kursisterne vil indgå i arbejdet med disse regenerative praksisformer.

 

Kursisterne har mulighed for at deltage praktisk i:

 

Alle dyrkningens processer fra såning, plantning, lugning og høst af afgrøderne.

Kompost-fremstilling (afprøvning af forskellige metoder, registrering af procesforløb og analyse af resultat).

Dyrkning af Biosa (EM – effektive mikroorganismer), besprøjtningsforsøg.

 

Udover den praktiske deltagelse i dyrkningen af planterne, fremstilling af kompost og dyrkning af mikroorganismer, vil grundlaget for arbejdet med at skabe frugtbar jord og dyrke sunde planter blive tematiseret gennem markvandringer, hvorunder de enkelte maskinelle arbejdsprocesser bliver demonstreret:

 

Jordbehandling og fladekompostering

Gødskning og mikrobiel stimulering af jordbunden

Følgeafgrøder

Efterafgrøder

Blandingsafgrøder – diversitet over og under jorden

Sædskifte

Sygdomme og skadedyr

 

 

Et lokalt fødevaresystem

Denne del af kurset handler om, hvordan der kan skabes tættere sammenhæng mellem producenten og forbrugere af fødevarer, og hvordan der kan skabes en økonomisk bæredygtig forretningsmodel for et borgerstøttet, regenerativt landbrug.

 

Kursisterne vil her deltage i at skabe en række kontaktpunkter mellem landbruget og lokalsamfundet f.eks. ved:


at bygge en bod, hvor borgere kan købe afgrøderne direkte fra landbruget

at indgå i at høste, pakke og sælge afgrøder i boden

at formidle om vores aktiviteter til lokale kunder.

 


Grønne madvaner


Den mad, man selv har produceret, smager nu bedst! Derfor arrangeres en række fællesspisninger henover sæsonen, hvor kursisterne mødes og deler grønne retter og opskrifter og hygger i vores Væksthus.

Fællesspisning i FØJS. Foto: Anton Gammelgaard

Fællesspisning af egen avl. Foto: Anton Gammelgaard

  Aktiviteter

Dyrkningsgruppen – ”Muld og planter”

 

Butiksgruppen (fødevaresystem)

Butiksgruppen repræsenterer den del af kurset, der har fokus på at opbygge et lokalt fødevaresystem, konkret ved at være med til at designe den nye butik og sørge for at planlægge og udføre salgsaktiviteter under Peters ledelse.

 

Byggegruppen (landbrug og fødevaresystem)

Byggegruppen har, som en del af kurset, til opgave at sørge for, at kursets aktiviteter har nogle gode rammer, for uden rammer kan man hverken dyrke, sælge eller have et godt socialt liv i foreningen. Ved at deltage i opbygningen af en ”markbutik” formidles en indsigt i betingelserne for at opbygge et lokalt fødevaresystem.

 

I 2023 havde byggegruppen f.eks. to hovedopgaver:

 

  • Ny bod/butik overfor laden
  • Halvtag til hånd- og høstredskaber og klargøring

 

Værkstedsgruppen (landbrug)

Værkstedsgruppen har til opgave at hjælpe med, at landbrugets maskiner og værktøj fungerer og ikke mindst at deltage i tilpasningen af maskineriet i forbindelse med udviklingen af selve dyrkningsmetoden i det regenerative jordbrug.

Lugning i FØJS. Foto: Poul Grønkær

Så blev forårslugningen i de nye planter færdig - i denne omgang! Foto: Poul Grønkær

  Dataopbevaring og -håndtering


Det Grønne Skema

I “Det Grønne Skema” findes en lister over opgaver (praksis såvel som teori), man som kursist kan tilmelde sig. Det er et fællesskema, hvor dit navn og email-adresse deles med de andre kursister (og Peters Gartneri), så man kan se, hvem der har tilmeldt sig hvilke opgaver. Det letter det praktiske arbejde ifm. organiseringen for både Peter og dig som kursist.


Deling af navn og email-adresse med de andre kursister er derfor en forudsætning for kursets afvikling, men hvis du undervejs ønsker at afmelde dig kurset, fjerner vi selvfølgelig alle dine oplysninger fra “Det Grønne Skema” (kursusbetalingen refunderes ikke).

 

Personoplysninger

Foreningen for Økologisk Jordbrugssamvirke (FØJS) efterlever persondataforordningens principper og opbevarer dine data sikkert.  

Peter Kirk-Haugstrup og Anette Høeg-Nielsen fra 'Mad med Glød'. Foto: Dott Ovesen

Peter Kirk-Haugstrup og kundebonde Anette Hoeg Nielsen fra 'Mad med Glød'. Foto: Dott Ovesen

Kursusleder og øko-landmand Peter Kirk-Haugstrup
arbejder tæt sammen med borgere i området,
bl.a. gennem samarbejdet med Foreningen for Økologisk Jordbrugssamvirke (FØJS).


En stor gruppe borgere fra både lokal- og fjernområdet er kundebønder hos Peter.

En kundebonde har med sit abonnement ret til at høste grønsager fra markerne fra maj til november og derefter hente vinterafgrøder fra Peters vinterlager.

Kundebonde-abonnementet udbydes ikke af FØJS, men af Peters Gartneri. Du kan læse mere om det ovre hos Peters Gatneri (åbner i en ny fane).

Udover at dyrke grønsager af høj kvalitet, er Peter optaget af at øge jordens frugtbarhed via en række regenerative dyrkningsmetoder, der også har potentiale til at holde CO2 i jorden og øge livet i jorden.

Tilmeldingsformular

Sæsonens kursus er godt i gang og der er nu lukket for tilmelding af kursister i 2024. :-) Der starter nyt kursus til næste år.


Du er hjertelig velkommen til at deltage i vores mange andre arrangementer, ved at blive medlem af Foreningen for Økologisk Jordbrugssamvirke: Klik her for at gå til tilmeldingssiden.