Bliv medlem

Medlemskab
Du kan blive medlem på forskellige måder:

- Som Føjser
- Som Kursist
- Som Kunde-bonde

Se mere i kolonnen overfor/nedenunder.


Kontingentet er årligt og opkræves efter det er fastlagt på foreningens generalforsamling, der afholdes ultimo-marts.
Uanset medlemstype er kontingentet i 2023 på 20
0,- kr.


Indbetalingsoplysninger fås ved tilmelding.Spørgsmål
Har du spørgsmål til foreningen, er du altid velkommen til at kontakte formand Birger Rasmussen, på tlf: 4045 5155.

Du kan også altid kontakte Peter Kirk-Haugstrup fra Peters Gartneri, på tlf: 2332 7788.Indmeldelse

Benyt tilmeldingsformularen nederst på denne side.Folder
Længere nede på siden finder du foreningens medlemsfolder.


Føjser


Som Føjser kan du:

  • deltages i vores fællesarrangementer (fællesspisninger, høstfest, foredrag og lignende)
  • deltage i de 4 årlige markvandringer og lære mere om det regenerative jordbrug
  • deltage i 2-3 årlige åbne arrangementer
  • holdes opdateret via vores lukkede Facebook medlemsgruppe og via nyhedsbrev
  • styrke foreningens arbejde med dit medlemskab


Hvis du gerne vil have mere jord under neglene, så læs om medlemstyperne Kursist eller Kunde-bonde herunder.

Føjser og Kursist

Du får alle de samme fordele som Føjser - og:


Som Kursist i foreningen kan du bl.a. deltage i det årlige kursus, i 2024 hedder det FRA MULD TIL MAD

Kurset løber gennem en sæson og giver læring om det bæredygtige og regenerative landbrug i teori og praksis.


Som deltager i kurset kan du:

  • være med til at dyrke afgrøder, der interesserer dig
  • høste økologiske grøntsager til dit personlige forbrug
  • være medansvarlig for et specifikt plante- eller projektområde
  • deltage i dyrkningsforsøg - afprøvning af nye afgrøder


Se mere om kurset under menupunktet 'Kursus'

Nye projekter som knytter an til målet om at fremme jordens frugtbarhed og øge biodiversiteten er velkomne, så byd ind hvis du har en idé.

Føjser og Kunde-bonde


Du får alle de samme fordele som Føjser - og:


Kunde-bonde-abonnementsordningen hos Peters Gartneri startede i 2020 og har været populær lige fra start.

Som Kunde-bonde danner du et solidarisk fællesskab med Peters Gartneri. Du har muligheden for at opleve gartneriet "som din egen have" og kan komme på markerne og høste til dit eget forbrug gennem sæsonen. I vinterperioden kan du hente de lagrede grønsager i pakkeriet.


Et Kunde-bonde-abonnement tegnes direkte med Peters Gartneri. Abonnementet forudsætter et medlemskab af foreningen FØJS
.


Som 'Kunde-bonde'-medlem i FØJS er du også velkommen til at deltage i foreningens arrangementer.

www.petersgartneri.dk kan du læse om ordningen og hvordan den fungerer i praksis.

Medlemsfolder (pdf)

Tilmeldingsformular

Du kan indmelde dig i Foreningen for Økologisk Jordbrugssamvirke i formularen herunder.